Stichting Kees Eijrond Fonds is op zoek naar geweldige, eenmalige en unieke plannen.

Het KEF wil (de aanzet tot) projecten helpen realiseren om de stad Utrecht beter op de kaart te zetten als landelijke en internationale kunst-en cultuurstad.

De projecten dienen te liggen binnen het gebied van letteren, muziek, dans, toneel, film, vormgeving, architectuur en beeldende kunst.  Een goed idee? Een volgende reguliere productie of tentoonstelling? Dan verzoeken we u om ons niet te benaderen.  Een geweldig, eenmalig en uniek idee? Dan vragen we u om een aanvraag in te dienen.  Ons Fonds heeft met een zestal Utrechtse culturele instellingen meerjaren afspraken gemaakt. Er is daardoor een beperkt budget beschikbaar voor incidentele projecten van € 500 tot € 1.000.

Wat wil het KEF weten? Geen ellenlange aanvraag in achtvoud, maar:
a: een omschrijving in maximaal 500 woorden
b: een plan van aanpak met tijdsplanning
c: een begroting

De aanvragen zijn onder meer bedoeld om de uitwerking tot een groter project mogelijk te maken. Denk daarbij aan een script voor een film of een opdracht aan iemand om een manifestatie e.d. uit te werken. Ook eenmalige en bijzondere projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De aanvraag kan worden ingediend naar: bestuur@keeseijrondfonds.nl

Het bestuur van de Stichting beslist welke aanvragen voor verdere uitwerking in aanmerking komen. Er is geen onderhandeling of correspondentie over mogelijk.

Projecten

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Foto's

Bestuursleden

Contact

Stichting Kees Eijrond Fonds
Zuilenstraat 5
3512 NA Utrecht
bestuur@keeseijrondfonds.nl
RSIN nummer: 8030.68.566.

    © 2014 Stichting Kees Eijrond Fonds. All rights reserved.